HSI 01 – Kajian 16 – Perdukunan

 

Oleh : Ustad Abdullah Roy

Dukun adalah seseorang yang mengaku mengetahui sesuatu yang ghoib yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia seperti mengetahui barang yang hilang, pencurinya, mengetahui ramalan nasib, dan lain-lain. Dia mengaku mengetahui hal-hal tersebut dengan cara-cara tertentu seperti melihat bintang, garis tangan, melihat air yang ada di mangkok, dan lain-lain.

Dengan cara ini (more…)

HSI 01 – Kajian 25 – Ridha Kepada Hukum Allah (selesai)

 

Oleh : Ustad Abdullah Roy

Allah sebagai pencipta manusia sangat menyayangi mereka Dialah Ar-Rahman dan Ar Rahim, dan diantara bentuk kasih sayangnya adalah menurunkan syariat supaya manusia mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari kesusahan di dunia maupun di akhirat.

Dialah (more…)