HSI 01 – Kajian 11 – Ruqyah/Jampi-jampi

Oleh : Ustad Abdullah Roy

Ruqyah yaitu bacaan-bacaan yang dibacakan untuk orang yang sakit supaya sembuh. Bacaan ini dibolehkan selama tidak ada kesyirikan. Dari Auf bin Malik beliau berkata : “ kami dahulu meruqyah dizaman jahiliyah maka kami bertanya kepada Rasulullah “Ya Rasulullah apa pendapatmu tentang ruqyah ini?” beliau bersabda (more…)

HSI 01 – Kajian 13 – Syafa’at

Syafaat adalah meminta kebaikan bagi orang lain di dunia maupun di akhirat. Allah dan Rasul-Nya telah mengabarkan kepada kita tentang adanya syafaat pada hari kiamat. Diantara bentuknya adalah bahwasanya Allah mengampuni seorang muslim dengan perantara doa orang yang telah Allah ijinkan untuk memberikan syafaat.

Syafaat akhirat (more…)

HSI 01 – Kajian 16 – Perdukunan

 

Oleh : Ustad Abdullah Roy

Dukun adalah seseorang yang mengaku mengetahui sesuatu yang ghoib yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia seperti mengetahui barang yang hilang, pencurinya, mengetahui ramalan nasib, dan lain-lain. Dia mengaku mengetahui hal-hal tersebut dengan cara-cara tertentu seperti melihat bintang, garis tangan, melihat air yang ada di mangkok, dan lain-lain.

Dengan cara ini (more…)